Τι είναι Unix
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Unix

Το Unix είναι ένα ισχυρό λειτουργικό σύστημα που αναπτύσσεται από τα εργαστήρια AT&T Bell από το 1969 και που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τα πανεπιστήμια και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού C (καταλαμβάνει λιγότερη μνήμη σε χρήση από ότι άλλες γλώσσες), αυτό το πολλών χρηστών, πολλαπλών καθηκόντων λειτουργικό σύστημα σχεδιάστηκε και για τους μεγάλους κεντρικούς υπολογιστές και για τους minicomputers. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές πλατφόρμες και μπορεί να τρέξει σε ευρύτερη ποικιλία υλικού σε σχέση με άλλα λειτουργικά συστήματα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece