Τι είναι Error Message
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Error Message

Ένα μήνυμα σφάλματος ή Error Message είναι μια μορφή μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή για να ενημερώσει τον χρήστη ότι κάτι κάνει λάθος ή ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Σε ένα γραφικό περιβάλλον αυτό γίνεται με την χρήση ενός dialog box.

Ένα τέτοιο μήνυμα συνήθως παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στον χρήστη για το τι λάθος έγινε, χωρίς όμως να οδηγεί στην λύση του προβλήματος. Τις περισσότερες φορές εμφανίζει απλά έναν κωδικό σφάλματος τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να αναζητήσει περισσότερη βοήθεια σε κάποια ιστοσελίδα υποστήριξης στο διαδίκτυο.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece