Τι είναι Bug - Σφάλμα
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Bug - Σφάλμα

Ο όρος Bug ή αλλιώς σφάλμα μιας εφαρμογής λογισμικού αναφέρεται σε ένα λάθος, ελάττωμα, αποτυχία ή βλάβη που την αναγκάζει να παράγει ένα εσφαλμένο ή μη αναμενόμενο αποτέλεσμα ή να συμπεριφέρεται με μη αναμενόμενο τρόπο. Τα περισσότερα τέτοιου είδους σφάλματα προκύπτουν από λάθη που γίνονται είτε στον πηγαίο κώδικα κατά την εγγραφή της εφαρμογής ή λόγο του σχεδιασμού της. Ένα πρόγραμμα που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό σφαλμάτων που παρεμβαίνουν σοβαρά στην λειτουργικότητά του, ονομάζεται ελαττωματικό και θα ήταν καλό να αποφεύγεται η χρήση του μέχρι αυτά τα σφάλματα να διορθωθούν. Ένα σφάλμα μπορεί να έχει ανεπαίσθητες επιδράσεις στην εφαρμογή όπως να προκαλέσει ακόμη και το πάγωμα ή/και το κλείσιμο της.

Επιπλέον μερικά σφάλματα χαρακτηρίζονται ως σφάλματα ασφαλείας όταν αυτά επιτρέπουν σε έναν κακόβουλο χρήστη να παρακάμψει διάφορους ελέγχους ασφαλείας μιας εφαρμογής και να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε παραπάνω προνόμια ή ακόμη και προσωπικά δεδομένα χρήστη.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece