Τι είναι Certificate Authority
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Certificate Authority

Μια Certificate Authority (αρχή έκδοσης πιστοποιητικών - CA) είναι μια οντότητα που εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά. Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την ιδιοκτησία ενός δημόσιου κλειδιού. Αυτό επιτρέπει σε κάποιον να εμπιστευτεί μία υπογραφή για ένα ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο πιστοποιημένο δημόσιο κλειδί μια ιστοσελίδας. Με αυτό το μοντέλο, η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών είναι ένας αξιόπιστος τρίτος που εμπιστεύεται τόσο ο ιδιοκτήτης του πιστοποιητικού όσο και αυτός που ζητάει το πιστοποιητικό.

Οι πιο συχνή χρήση τέτοιων πιστοποιητικών είναι για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου https στο διαδίκτυο σε SSL (Secure Socket Layer) συναλλαγές. Όλα λοιπόν τα πιστοποιητικά αυτά βασίζονται στο πρότυπο X.509 και διαθέτουν μια αρχή έκδοσης (CA).

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece