Τι είναι Dial Up
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Dial Up

Η Dial Up πρόσβαση είναι ένας τρόπος που ένας υπολογιστής συνδέεται με το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα modem και την τηλεφωνική γραμμή. Συνήθως είναι αργή σύνδεση και εμποδίζει την τηλεφωνική γραμμή.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece