Τι είναι Network
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Network

Ένα Network ή στα ελληνικά Δίκτυο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται μεταξύ τους και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν η μία με την άλλη ή/και να μοιραστούν περιεχόμενο.

Σε ένα Δίκτυο οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν η μια με την άλλη με δύο τρόπους.

  • Άμεσα με την σύνδεση καλωδίων ή την χρήση WiFi ως μέρος ενός τοπικού δικτύου όπως σε ένα γραφείο, ένα κτίριο ή κατοικία.
  • Έμμεσα με την σύνδεση τηλεφωνικών γραμμών ή δορυφορικών συνδέσεων ως μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου όπως το Διαδίκτυο (Internet).

Ένα Δίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης από τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:

  • Την τοπολογία σύνδεσης του. Δηλαδή την γεωμετρική διάταξη των συνδεδεμένων συσκευών όπως τα bus , star και ring .
  • Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Δηλαδή το σύνολο των κανόνων για την επικοινωνία των συσκευών στο δίκτυο όπως το Ethernet ή το TCP/IP.
  • Την αρχιτεκτονική του δικτύου. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία των συσκευών όπως άμεσα η μία με την άλλη (peer-to-peer) ή πελάτη-διακομιστή (client-server).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece