Τι είναι OSI (Open Systems Interconnection)
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι OSI (Open Systems Interconnection)

Το OSI είναι πρότυπο δικτύων και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα πρωτόκολλα διαφορετικών επιπέδων μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό επιτρέπει μηχανές διαφορετικών εταιριών να επικοινωνούν μέσω δικτύου.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece