Τι είναι Reseller
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Reseller

Οι Resellers είναι συνήθως μικρές εταιρείες που προσπαθούν να αναπτύξουν το πελατολόγιο τους. Δεν τους ανήκουν τα μηχανήματα/servers αλλά μπορούν να εκτελούν διαχειριστικές λειτουργίες για τους αντίστοιχους λογαριασμούς των πελατών τους.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece