Τι είναι Setup Fee
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Setup Fee

Το Setup Fee είναι η αμοιβή ενός host για την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων μιας νέας συνδρομής φιλοξενίας. Δηλαδή ο πάροχος της συνδρομής ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες της φιλοξενίας για λογαριασμό του πελάτη.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece