Τι είναι Cgi-bin
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Cgi-bin

Ο όρος cgi-bin είναι συνήθως το όνομα του καταλόγου στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας σας (server) μέσα στον οποίο αποθηκεύονται τα CGI scripts προς εκτέλεση. Μερικές φορές αυτός ο κατάλογος μπορεί να εμφανίζεται και με διαφορετική ονομασία απλά ως cgi.

Αν δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος τότε πολύ πιθανόν να μην παρέχεται υποστήριξη εκτέλεσης CGI scripts από τον διακομιστή (server) σας ή αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece