Τι είναι Registrant
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registrant

O Registrant είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα καταχωρήσει και θα χρησιμοποιήσει ένα όνομα χώρου (domain name).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece