Τι είναι Registrar
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registrar

Ο Registrar είναι η εταιρεία που μεσολαβεί για την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου μεταξύ Μητρώου και ιδιοκτήτη του ονόματος. Κάποια Μητρώα δέχονται αιτήσεις μόνο μέσω κάποιων εξουσιοδοτημένων εταιριών παροχής υπηρεσιών internet και στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για κατοχύρωση ονομάτων χώρου.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece