Τι είναι Registry
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registry

Το Registry είναι μια οργάνωση αρμόδια για την κατοχύρωση των ονομάτων χώρου στο Internet. Επιπλέον, διαχειρίζεται όλες τις σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται και είναι ευθύνη της να ενημερώνει τους παγκόσμιους dns πίνακες που όλοι οι servers χρησιμοποιούν για να βρίσκουν τα ονόματα χώρου.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece