Τι είναι Registry
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registry

Το Μητρώο ή Registry είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται τα ονόματα των domain ανωτάτου επιπέδου (.com, .gr, .org κτλ). Δημιουργεί επεκτάσεις domain, θέτει τους κανόνες χρήσης για το κάθε ένα και συνεργάζεται με τους καταχωρητές (registrar) για την πώληση τους στο κοινό. Επιπλέον, είναι ευθύνη του να ενημερώνει τους παγκόσμιους πίνακες DNS που όλοι οι διακομιστές DNS (DNS servers) χρησιμοποιούν για να βρίσκουν τα ονόματα domain.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece