Τι είναι SQL
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι SQL

Η SQL (Structured Query Language) είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού για την αποστολή ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιείται για να ζητήσει πληροφορίες από μια βάση δεδομένων καθώς και να ενημερώσει και να διαχειριστεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece