Τι είναι Access Provider
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Access Provider

Με τον όρο Access Provider περιγράφουμε έναν πάροχο διαδικτύου (Internet service provider - ISP), έναν φορέα δηλαδή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι Internet service providers μπορείτε να οργανώνονται σε διάφορες νομικές μορφές όπως επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες κ.ά.

Οι υπηρεσίες διαδικτύου που τυπικά παρέχονται από τους ISPs περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την κατοχύρωση domain name, την παροχή web hosting κ.ά.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece