Τι είναι Domain Transfer
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Domain Transfer

Το Domain Transfer είναι η διαδικασία που ένα όνομα χώρου (ιστοσελίδα) μεταφέρεται από μια διεύθυνση Διαδικτύου σε άλλη. Η νέα διεύθυνση πρέπει να καταγραφεί από την εταιρεία καταχώρησης έτσι ώστε να επιτρέψει στους Domain Name Servers του Διαδικτύου να βρούν τη νέα θέση του ονόματος.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece