Τι είναι Log File
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Log File

Το Log File είναι ένα αρχείο που συντάσσει σε κατάλογο όλες τις ενέργειες που συνέβησαν. Για παράδειγμα, οι servers διατηρούν log αρχεία που απαριθμούν κάθε αίτημα πρόσβασης που υποβάλλεται στον server. Ένα log αρχείο μπορεί να είναι χρήσιμο στην παρακολούθηση χρήσης ενός υπολογιστή και στην ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση λάθους ή ανάγκης.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece