Τι είναι Remote Access
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Remote Access

Το Remote Access είναι η πρόσβαση που έχετε σε έναν υπολογιστή ή σύστημα όταν αυτό δεν είναι ορατό στο γύρω περιβάλλον σας (βρίσκεται σε άλλο χώρο). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου ή modem.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece