Τι είναι Not Found 404
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Not Found 404

Το μήνυμα λάθους Not found 404 είναι ένας τυπικός κωδικός απάντησης του πρωτοκόλλου HTTP ο οποίος χρησιμοποιείται στην επικοινωνία των υπολογιστών μέσω δικτύου για να δείξει σε ένα πρόγραμμα πελάτη (client) πως έγινε επικοινωνία με τον διακομιστή αλλά δεν βρέθηκε ο πόρος που ζητήθηκε.

Ένας διακομιστής θα δημιουργήσει ένα 404 μήνυμα λάθους όταν κάποιος χρήστης προσπαθεί να επισκεφθεί κάποιον σύνδεσμο που δεν λειτουργεί ή δεν υπάρχει πλέον. Αυτό το είδος μηνύματος λάθους θεωρείται ως το πιο αναγνωρίσιμο στο Διαδίκτυο.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece