Τι είναι Backbone
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Backbone

Ο όρος Backbone χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει το κομμάτι ενός δικτύου που μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης δεδομένων.

Τα Backbones μπορεί να συνδέουν πολλά μικρότερα δίκτυα ή/και κόμβους ώστε να δημιουργήσουν άλλα μεγαλύτερα δίκτυα. Ένα Backbone μεταφέρει συνήθως δεδομένα σε υψηλότερες ταχύτητες και έχει υψηλότερη χωρητικότητα από ότι τα δίκτυα τα οποία συνδέει μεταξύ τους. Τα Backbones σχηματίζουν τον άξονα ενός τοπικού ή ευρείας περιοχής δικτύου. Σε ένα μικρότερο δίκτυο, για παράδειγμα ενός γραφείου, ένα Backbone μερικές φορές αποκαλείται και ως Βus.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece