Τι είναι Audit Trail
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Audit Trail

Το Audit Trail είναι ένα τεκμηριωμένο αρχείο που καταγράφει τους επισκέπτες ενός υπολογιστικού συστήματος και τις λειτουργίες που έχει εκτελέσει ο καθένας σε δεδομένη χρονική περίοδο.

Τα Audit Trails είναι χρήσιμα σε ελέγχους ασφαλείας και για ανάκτηση χαμένων δεδομένων. Τα περισσότερα συστήματα που διαχειρίζονται λογαριασμούς χρηστών έχουν κάποιο σύστημα audit trail και συχνότερα σε λογιστικές εφαρμογές συναντάμε εξελιγμένους μηχανισμούς audit trail.

Υπάρχουν επίσης λογισμικά τα οποία επιτρέπουν σε διαχειριστές δικτύων (network administrators) να επιβλέπουν τη χρήση και διακίνηση των δικτυακών πόρων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece