Τι είναι Data Type
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Data Type

Ο όρος Data Type αναφέρεται στο είδος των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο κώδικα μιας εφαρμογής ή των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο μιας εφαρμογής.

Μερικά παραδείγματα τύπων δεδομένων μεταβλητών είναι:

  • ο χαρακτήρας (char - "a")
  • ο αλφαριθμητικός τύπος (string - "example 1")
  • ο αριθμητικός τύπος (integer - "12", real - "12.54")
  • και ο λογικός τύπος (boolean - "true, false").

Ο τύπος μιας μεταβλητής δεν μπορεί να αλλάξει αφότου έχει τεθεί και καθορίζει πώς και σε ποιο είδος διαδικασιών μια εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece