Τι είναι Data Type
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Data Type

Το Data Type είναι το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή ή που αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο. Μερικά παραδείγματα είναι τα αλφαβητικά, αλφαριθμητικά, αριθμητικά και λογικά (αληθής ή ψευδής) δεδομένα. Ο τύπος δεδομένων, ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει αφότου έχει τεθεί, καθορίζει πώς και σε ποιο είδος διαδικασιών τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στον προγραμματισμό, ο τύπος δεδομένων αναφέρεται σε μια σειρά τιμών που μπορούν να οριστούν για μια μεταβλητή.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece