Τι είναι E-Zine
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι E-Zine

Ο όρος E-Zine είναι μια συντομογραφία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκδοση κάποιου περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο το οποίο είναι γνωστό και ως e-magazine.

Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης και για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις μιας εφημερίδας ή ημερολογίου. Το πλεονέκτημα που έχουν οι εκδότες αυτών των περιοδικών είναι το χαμηλό κόστος έκδοσης διότι δεν χρειάζεται εκτύπωση και διανομή σε φυσική μορφή παρά μόνο έκδοση τους στο διαδίκτυο.

Τα περισσότερα περιοδικά βέβαια προτιμούν να κυκλοφορούν και στις δύο μορφές έκδοσης, ηλεκτρονική και φυσική, ώστε να έχουν απήχηση σε περισσότερους αναγνώστες.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece