Τι είναι Gigabyte
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Gigabyte

Το Gigabyte είναι πολλαπλάσιο της μονάδας byte για την αποθήκευση ψηφιακών πληροφοριών.
Το πρόθεμα giga σημαίνει 109 στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) και ως εκ τούτου το 1 Gigabyte είναι 1.073.741.824 bytes ή 10243 bytes ή 230 bytes.
Το σύμβολο μιας μονάδας gigabyte είναι τα γράμματα GB.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece