Τι είναι Spyware
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Spyware

Το Spyware είναι μια κατηγορία λογισμικού που ακολουθεί τη συμπεριφορά και τις κινήσεις ενός χρήστη (χωρίς ο ίδιος ο χρήστης να γνωρίζει για την υπαρξή αυτού) και έπειτα στέλνει κάπου αλλού αυτές τις πληροφορίες. Το Spyware μπορεί να περάσει σε κάποιον υπολογιστή με ποικίλους τρόπους. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, να εισέρθει ως τμήμα ενός ιού ή με μια εφαρμογή ή πρόγραμμα που προσφέρεται δωρεάν στο Internet. Πρόσφατα, εντούτοις, το spyware βρίσκει όλο και περισσότερους τρόπους να περνάει και μέσω νόμιμου λογισμικού και εφαρμογών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece