Τι είναι Transfer Rate
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Transfer Rate

Το Transfer Rate είναι η ταχύτητα με την οποία οι πληροφορίες ή τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ τοποθεσιών. Το ποσοστό μεταφοράς μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (kbps ή και Mbps).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece