Τι είναι Transfer Rate
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Transfer Rate

Ο όρος Transfer Rate αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία οι ψηφιακές πληροφορίες ή τα δεδομένα μεταφέρονται μέσα σε ένα δίκτυο από ένα μέρος σε ένα άλλο. Το δίκτυο αυτό μπορεί να είναι ένα τοπικό δίκτυο, το Διαδίκτυο ή ένας διάδρομος μεταφοράς όπως στην επικοινωνία του επεξεργαστή με τον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Το ποσοστό της μεταφοράς μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (Κbps, Mbps, Gbps κτλ).

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece