Τι είναι WAP
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι WAP

WAP είναι το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για να διευκολύνεται η ασύρματη πρόσβαση πληροφοριών μέσω της χρήσης φορητών συσκευών όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα palm-sized PCs. Το WAP καθορίζει τα ποσοστά μετάδοσης δεδομένων, τις μεθόδους συμπίεσης, τα σήματα τερματισμού κτλ, έτσι ώστε οι χρήστες των διαφορετικών ασύρματων συσκευών να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια δίκτυα και συστήματα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece