Τι είναι Web Browser
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Web Browser

Web Browser (ξεφυλλιστής) είναι το λογισμικό που δίνει την πρόσβαση και τη πλοήγηση στο World Wide Web. Χρησιμοποιώντας μια γραφική διεπαφή που αφήνει τους χρήστες να επιλέγουν κουμπιά, εικόνες, και μενού επιλογών για να προσεγγίζουν εντολές. Οι Web Browsers παρουσιάζουν ιστοσελίδες ως γραφικά ή αρχεία βασισμένα σε κείμενα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece