Τι είναι Web Site
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Web Site

Το Web Site είναι μια τοποθεσία που ελέγχεται και ανανεώνεται από κάποιον διαχειριστή και παρέχει πληροφορίες όπως κείμενο, γραφικές παραστάσεις, και αρχεία ήχου καθώς επίσης και συνδέσεις (τους γνωστούς υπερσυνδέσμους) σε άλλους ιστοχώρους του διαδικτύου. Κάθε ιστοχώρος έχει μια αρχική σελίδα, το αρχικό έγγραφο που βλέπουν οι επισκέπτες/χρήστες, το οποίο ενεργεί και ως πίνακας περιεχομένων για άλλα διαθέσιμα δεδομένα του τόπου.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece