Τι είναι VRML
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι VRML

Η VRML(Virtual Reality Modeling Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία τρισδιάστατων(3-D) web γραφικών αλληλεπίδρασης, παρόμοια με εκείνα που βρίσκονται στα διάφορα video-games. Με την VRML, οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν στις ιστοσελίδες ακολουθίες εικόνων/σχεδίων με έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτές, να τις περιστρέφουν, και να κινούνται μέσω αυτών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece