Τι είναι Freeware
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Freeware

Το Freeware είναι ένα είδος ιδιόκτητου λογισμικού το οποίο είναι διαθέσιμο στους χρήστες χωρίς κανένα κόστος. Διανέμεται δωρεάν από τον κατασκευαστή του χωρίς όμως να δίνεται στους χρήστες η άδεια να το τροποποιήσουν, να το διαμοιράσουν ή να αναδημιουργήσουν τον κώδικα του (reverse engineering).

Αυτό το λογισμικό διανέμεται συχνά μέσω του διαδικτύου και συνήθως προς όφελος του κατασκευαστή ώστε να προωθήσει κάποια έκδοση του με περισσότερα χαρακτηριστικά. Μοιάζει με το μοντέλο του δωρεάν ανοιχτού λογισμικού (free and open source) μόνο που στην περίπτωση του Freeware ο κώδικας τις εφαρμογής δεν γίνεται γνωστός στο κοινό. Τέτοιες γνωστές εφαρμογές Freeware είναι το Skype και το Acrobat Reader.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece