Τι είναι M-commerce
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι M-commerce

Το M-commerce συντομογραφία των λέξεων mobile και commerce, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αγορές και τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των κινητών τηλεφώνων, συσκευών συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο, όπως PDAs (personal digital assitants) και τηλέφωνα WAP (Wireless Application Protocol) εφαρμογών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece