Τι είναι Update
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Update

Το Update είναι η αντικατάσταση των παλαιότερων εκδόσεων λογισμικού ή αρχείων με μια νεώτερη έκδοση. Επίσης αναφέρεται όταν μια επιχείρηση κυκλοφορεί μια νέα έκδοση ενός λογισμικού που υπάρχει ήδη στην αγορά. Αυτό υποδεικνύεται συνήθως από μια αλλαγή στον αριθμό έκδοσης, όπως η αλλαγή από 3,1 στο 3,6. Αυτές οι αναπροσαρμογές λογισμικού συνήθως αντιμετωπίζουν δευτερεύοντα προβλήματα, ή ελαττώματα του προγράμματος, που η προηγούμενη έκδοση δεν περιελάμβανε.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece