Τι είναι Spoofing
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Spoofing

Spoofing (παραπλάνηση) είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο ή υπηρεσία δικτύου χωρίς να είναι νόμιμος χρήστης. Ο απλούστερος τρόπος να γίνει αυτό είναι γνωρίζοντας το ονόμα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ενός νόμιμου χρήστη. Μόλις αποκτήσει πρόσβαση ο μη νόμιμος χρήστης σε ένα δίκτυο, μπορεί έπειτα να αποκτήσει πρόσβαση και στα ιδιωτικά αρχεία ή τους πόρους. Παραπλάνηση μπορεί να υπάρξει και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορούν να εμφανιστούν σαν να προέρχονται από έναν νόμιμο χρήστη.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece