Τι είναι Compatibility
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Compatibility

Ο όρος Compatibility (συμβατότητα) χρησιμοποιείται συνήθως για τους δύο παρακάτω λόγους.

Ένας λόγος χρήσης του όρου είναι για να δείξει το πόσο καλά κάποιες συσκευές λειτουργούν σωστά και είναι συμβατές μεταξύ τους. Για παράδειγμα η συμβατότητα μπορεί να ορίζεται στο κατά πόσο μια συσκευή ακολουθεί και εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένα πρότυπα ή πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Η έννοια της συμβατότητας επίσης χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν μια έκδοση λογισμικού είναι συμβατή με ένα άλλο λογισμικό. Για παράδειγμα αν ένα πρόγραμμα είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ή αν ένα αρχείο που δημιουργήθηκε σε μια εφαρμογή μπορεί να ανοίξει και να διαβαστεί από μια άλλη εφαρμογή.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece