Τι είναι Compatibility
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Compatibility

Compatibility (συμβατότητα) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει το πόσο καλά δύο ή περισσότερες συσκευές (υλικό ή λογισμικό) λειτουργούν από κοινού. Για παράδειγμα, δύο προγράμματα είναι συμβατά εάν ένα αρχείο που δημιουργείται στο ένα μπορεί να ανοίξει και να διαβαστεί και στο άλλο. Η συμβατότητα μπορεί επίσης να αναφερθεί στο πόσο μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα ακολουθεί και εφαρμόζει τα εκάστοτε πρότυπα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece