Τι είναι Compression - Συμπίεση
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Compression - Συμπίεση

Ο όρος Compression (συμπίεση) αναφέρεται στην αποθήκευση ενός αρχείου (ή πολλών αρχείων μαζί σε ένα αρχείο) με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί το μέγεθος που αυτό καταλαμβάνει στον σκληρό δίσκο ή ένα άλλο μέσο αποθήκευσης.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάλειψη των περιττών πληροφοριών αυτού του αρχείου με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν αργότερα να αναδομηθούν κατά την διαδικασία αποσυμπίεσης του (decompression). Η συμπίεση είναι επίσης ιδιαίτερα πρακτική για αρχεία που πρέπει να φορτωθούν σε έναν διακομιστή ή να κατεβούν από αυτόν γρηγορότερα μειώνοντας το μέγεθος τους. Ένα συμπιεσμένο αρχείο που συνήθως μεταφέρεται μέσω του διαδικτύου έχει μια κατάληξη .zip .

Ένα άλλο είδος συμπίεσης χρησιμοποιείται μόνο για να μειώσει το μέγεθος ενός αρχείου χωρίς αυτό να μπορεί να γυρίσει στην αρχική του κατάσταση. Τέτοια συμπίεση χρησιμοποιείται συνήθως για αρχεία εικόνων (.jpeg), ήχου (.mp3) ή βίντεο (.mp4) αφαιρώντας πληροφορίες από αυτά οι οποίες δεν μας ενδιαφέρει αν χαθούν. Έτσι αυτά τα αρχεία καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο χωρίς όμως να αλλοιώνεται η πληροφορία που προσφέρουν και σε περίπτωση που ανεβούν σε κάποιον διακομιστή προσφέρουν κέρδος στην ταχύτητα της ιστοσελίδας και του πολύτιμου χώρου στον διακομιστή.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece