Τι είναι Checkbox
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Checkbox

Το Checkbox σε γραφικό περιβάλλον χρήστη, είναι ένα τετράγωνο πεδίο που χρησιμοποιείται στα γραφικά για να επιτρέψει ή να θέσει εκτός λειτουργίας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Οι χρήστες επιλέγουν το πεδίο αυτό για να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν κάποιο χαρακτηριστικό, τοποθετόντας ένα Χ στο πεδίο ή αφαιρόντας το Χ.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece