Τι είναι ADN - Advanced Digital Network
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ADN - Advanced Digital Network

Το ADN (Advanced Digital Network) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μισθωμένη ιδιωτική ψηφιακή γραμμή για μεταφορά δεδομένων, αρχείων και άλλων σημάτων σειριακά.

Η μεταφορά γίνεται μέσω μιας αμφίδρομης γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των διασυνδεδεμένων μερών και διέπεται από μία σειρά πρωτοκόλλων επικοινωνίας . Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των ψηφιακών δικτύων χαρακτηρίζονται από την έλλειψη σταθερότητας στην επικοινωνία λόγω του πρώιμου της τεχνολογικής εξέλιξης της εποχής. Με την πάροδο των ετών και από την εποχή του ADSL και έπειτα, τα προβλήματα σταθερότητας βελτιώθηκαν σημαντικά τόσο λόγω των νέων ψηφιακών διαμορφώσεων στη σηματοδοσία, όσο και του εκσυγχρονισμού των δικτυακών μέσων, των κόμβων μεταγωγής δεδομένων και του συνόλου των ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών. 

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece