Τι είναι ADSL
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ADSL

Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι μια ψηφιακή γραμμή συνδρομητών (DSL) πάνω στην οποία τα δεδομένα εισέρχονται (downstream) σε σχέση με αυτά που βγαίνουν (upstream). Οι Adsl ταχύτητες κυμαίνονται από 1,5Mbps ως 6Mbps downstream και 64Kbps ως 384Kbps upstream. Αυτά τα ποσοστά απεικονίζουν το γεγονός ότι η χρήση του Διαδικτύου απαιτεί περισσότερο downstream από upstream εύρος ζώνης(bandwidth), δεδομένου ότι η φόρτωση μιας ιστοσελίδας είναι μια downstream δραστηριότητα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece