Τι είναι CSS
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι CSS

Το CSS (Cascading Style Sheet) είναι ένα πρότυπο όπου ένα HTML χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτρέπει τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας να ορίσουν την εμφάνιση όλων των παρόμοιων στοιχείων σε μια ενιαία σελίδα. Το CSS θα μπορούσε να χρησιμοποιήθει για να τεθεί το μέγεθος και ο τύπος των header μιας ιστοσελίδας, για παράδειγμα. Επίσης το CSS λέει σε έναν Web browser πώς να εμφανίσει μια ιστοσελίδα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece