Τι είναι Ethernet
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Ethernet

Το Ethernet είναι ένα πρότυπο δικτύου που διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία οι υπολογιστές και τα στοιχεία του δικτύου θα μπορούν να συνδεθούν (φυσικά-υλικά) μεταξύ τους. Το πρότυπο αυτό είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και είναι τώρα το πρωτεύον πρωτόκολλο δικτύων στον κόσμο (για φυσική σύνδεση).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece