Τι είναι Gopher
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Gopher

Το Gopher είναι ένα βασισμένο σε κείμενο browsing σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιεί μια καθοδηγούμενη από μενού διεπαφή για να τραβήξει πληροφορίες από όλο το Διαδίκτυο στον υπολογιστή ενός χρήστη. Είναι ένα Client και Server τύπου πρόγραμμα το οποίο και απαιτεί να έχει ο χρήστης ένα Gopher Client πρόγραμμα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece