Τι είναι Gopher
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Gopher

Το Gopher ήταν ένα πρωτόκολλο του επιπέδου εφαρμογής του TCP/IP το οποίο σχεδιάστηκε το 1991 για την διανομή, την αναζήτηση και την ανάκτηση εγγράφων (HTML και άλλων αρχείων) του Διαδικτύου. Το πρωτόκολλο Gopher παρουσιάστηκε σαν μια εναλλακτική λύση στα πρώτα χρόνια του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web), ενώ γρήγορα το HTTP έγινε το κυρίαρχο πρωτόκολλο μεταφοράς εγγράφων.

Σήμερα το πρωτόκολλο Gopher δεν χρησιμοποιείται από Διαδικτυακές εφαρμογές και συχνά αναφέρεται ως ο προκάτοχος του Παγκοσμίου Ιστού.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece