Τι είναι ISDN
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ISDN

Το ISDN αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων που επιτρέπουν σε ένα απλό καλώδιο ή ένα καλώδιο οπτικής ίνας να μεταφέρει ήχο, υπηρεσίες ψηφιακού δικτύου (δεδομένα) και βίντεο με καλύτερη ποιότητα και με καλύτερες ταχύτητες σε σχέση με την αναλογική μετάδοση.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece