Τι είναι Packet Switching
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Packet Switching

Packet Switching είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Χωρίσει τα δεδομένα μιας μετάδοσης σε ένα δίκτυο ή στο Διαδίκτυο σε μικρότερα μέρη τα αποκαλούμενα "πακέτα" και τα αφήνει να ταξιδέψουν ξεχωριστά στον τελικό προορισμό τους, με καθένα να παίρνει τη γρηγορότερη πιθανή διαδρομή. Ο υπολογιστής προορισμού συγκεντρώνει τα πακέτα στην αρχική τους μετάδοση καθώς φθάνουν σε αυτόν. Κάθε πακέτο φέρει την διεύθυνση από την οποία προέρχεται και στην οποία αποστέλεται.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece