Τι είναι PDF - Portable Document Format
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι PDF - Portable Document Format

Το PDF (Portable Document Format) είναι ένας τύπος αρχείου που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και την ανταλλαγή εγγράφων αξιόπιστα.

Επιτρέπει την εκτύπωση και την προβολή εγγράφων με όλες τις μορφοποιήσεις τους (χαρακτήρες, εικόνες, σχεδιαγράμματα κλπ) τα οποία και εμφανίζονται ανεξάρτητα από το λογισμικό, το υλικό ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται. Έτσι για παράδειγμα ένα έγγραφο PDF θα εμφανίζεται το ίδιο σε έναν υπολογιστή με Windows, MacOS ή Linux χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή όπως το Acrobat Reader.

Ένα έγγραφο PDF μπορεί να ενσωματώνει συνδέσμους και κουμπιά, φόρμες με πεδία εισαγωγής δεδομένων, ήχο ή/και video. Επίσης μπορεί να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο για λόγους αξιοπιστίας και προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Όλα τα απαραίτητα για την εμφάνιση ενός αρχείου PDF περιέχονται μέσα σε αυτό όπως το κείμενο, οι εικόνες και οι γραμματοσειρές ενώ δεν επιτρέπεται να βασίζεται για την εμφάνιση του σε εξωτερικές πηγές. Χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά από απλούς χρήστες όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο τύπος αρχείου PDF δημιουργήθηκε από την εταιρία Adobe το 1992 και πλέον είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που διαχειρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (International Organization for Standardization - ISO).

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece