Τι είναι NIC - Network Interface Card
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι NIC - Network Interface Card

Μια κάρτα δικτύου ή αλλιώς Network interface card είναι το εξάρτημα ενός υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείται για την σύνδεση του με κάποιο δίκτυο είτε τοπικά σε ένα LAN είτε στο Διαδίκτυο (Internet). Παλιότερα αυτές οι κάρτες τοποθετούνταν ως εξωτερικά εξαρτήματα επέκτασης σε κάποια υποδοχή, πλέον είναι συνήθως ενσωματωμένες πάνω στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή.

Μια κάρτα δικτύου υποστηρίζει ένα ή πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας του φυσικού επιπέδου όπως το Ethernet και την σύνδεση με Οπτική ίνα για ενσύρματη επικοινωνία ή/και το WiFi για ασύρματη επικοινωνία.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece