Τι είναι RDF
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι RDF

Το RDF (Resource Definition Framework) είναι ένα σύνολο κανόνων (γλώσσα) για τη δημιουργία περιγραφών πληροφοριών, ειδικά για πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο World Wide Web. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει προσδιορίζουν τι είδους πληροφορίες υπάρχουν σε έναν συγκεκριμένο ιστοχώρο και πότε αυτές οι πληροφορίες ενημερώθηκαν τελευταία φορά. Επίσης, το RDF θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μια συλλογή βιβλίων, ή καλλιτεχνών, ή μια συλλογή ιστοσελίδων όπως στο RSS data format το οποίο χρησιμοποιεί το RDF για να δημιουργήσει τις αναγνώσιμες από τη μηχανή περιλήψεις ιστοχώρων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece