Τι είναι URI - Uniform Resource Identifier
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι URI - Uniform Resource Identifier

Ένα URI (Uniform Resource Identifier) είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που προσδιορίζει μια τοποθεσία ή ένα πόρο και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με αυτά σε ένα δίκτυο, τοπικά ή στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας ειδικά πρωτόκολλα όπως το HTTP ή το FTP.

Ο πιο δημοφιλής τύπος URI είναι οι διευθύνσεις URL.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece